A Wesselényi LC a 30. évfordulóját ünnepelte

2022. 04. 06-án megünnepelték a Wesselényi LC megalakulásának 30. évfordulóját.

Az ünnepélyes klubülésen megjelent és velük ünnepelt Dr. Fogarassy Csaba 2021-2022 év kormányzója, Ütő Ákos PDG és felesége Mária, Hegely Péter II. alkormányzó, a Klauzál Lc-ből Dr. Radnainé Dr. Fogarasi Katalin az Lc. örökös elnöke, Kovácsné Katalin az Lc. elnöke, Dr. Kárpáti Katalin és Dr. Simon Gyula az Lc. alapító tagjai, Dr. Gyenes András klubtag, valamint a Wesselényi Lc. tagjai, házastársai, tiszteletbeli tagok és házastársai, összesen 33 fő.

Pázmányi György, a klub elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Röviden ismertette a nap programját. Felkérte azokat a megjelenteket, akik hozzá kívánnak szólni, hogy mondják el röviden beszédüket.

A vendégek közül a regnáló kormányzó, Dr. Fogarassy Csaba köszöntötte a megjelenteket. Elmesélte azt a történetet, hogy Ő hogy lett tagja a Lions mozgalomnak. Elmondta, hogy az első élménye a mozgalommal az volt, hogy a volt évfolyamtársnőjének, Pázmányi Ritának édesapja Pázmányi György, (aki akkor volt kormányzó és) a cégüknél tartott látogatása során hallott először a Lions mozgalomról, ami nagyon megfogta és hosszú időn keresztül kereste a lehetőséget arra, hogy Ő is beléphessen egy klubba. Végül a saját barátaival közösen beléptek egy akkor már tagjaitól nagyon megcsappant klubba és felelevenítették a klubot.

Gratulált a Wesselényi Lc-nek a hosszú és eredményes működéséhez és további eredményes munkát kívánt nekik.

Beszámolt azokról a lehetőségekről, amelyek növelik a mozgalmunk ázsióját és ezek közül is kiemelte azt a jelentős adományozási akciót, amelyet a Wesselényi Lc. Rendik Ritával és Rendik Andrással, a Svéd baráti Lions tagokkal megszerveztek.

Kiemelkedőnek tartotta azt az együttműködést, amelynek keretében Sebők Sándor közreműködésével az adományok Magyarországra történő grátisz szállítását a Wáberer’s Nyrt-vel megszervezte.

Külön megköszönte, azt, hogy a Wesselényi Lc. közreműködése eredményeképpen több mint 15.000 EUR érkezett a Svéd Lions kormányzóságtól a MO szövetség számlájára, a menekültek megsegítésére.

Ezen alkalomból átadott egy 30. évet igazoló kitüntető serleget.

A második hozzászóló Dr. Radnainé Fogarasi Katalin gratulált a klubnak a hosszú és eredményes tevékenységéhez. Kiemelte, hogy a Klauzál LC és a Wesselényi LC két baráti klub és sok szép eredményes aktivitásuk volt közösen. Külön kiemelte, hogy milyen fontos, az, hogy a barátság ilyen jószolgálati tevékenység végzése közben is alapja legyen a ténykedésének. Katalinok átadták a klubnak a születésnapi tortájukat 30 éves gyertyával (ezt a tortát a vacsora végén felszeletelte Sebők Sanyi és kiosztotta a jelenlévők között).

A következőkben minden klubtag néhány percben elmesélte, hogy számára mely esemény volt az, ami a leginkább megérintette. Az elmondottak között a legtöbben a Gödöllői Otthonban végzett aktivitásunkat említették. Többen említették, hogy számukra az is nagy élmény volt, hogy a Gödöllői programok alkalmával elő tudták adni a műsorszámaikat, amelyet a bentlakók nagy örömmel fogadták.

Több tag méltatta a Wesselényi Lc-t hogy ez egy olyan klub, amelyik kész befogadni olyan más klubokból átigazolt lions tagokat, akik a megszűnt klubokból távoztak, de tovább szeretnék a mozgalmat támogatni. Külön köszönetet mondtak azért, hogy magukkal hozhatták az ottani aktivitásukat, amelyet azóta is nagy sikerrel folytat a klub.

Utolsó hozzászóló Ütő Ákos PDG, az Újpest Árpád Lc. tagja volt, aki szintén megemlítette a baráti klub jelentőségét és arról is említést tett, hogy az Ő Lions karriere a Wesselényi Lc. elnökének köszönhető, aki abban az időben a kormányzónak Őt javasolta kabinet titkárnak. Beszédében kiemelte a Wesselényi Lc kiemelkedő munkáját és átadta az Újpest, Árpád Lc. ajándékát, egy díszes emlék plakettet, amelyen a 30. évhez gratulál a klubja a Wesselényi Lc-nek.

Pázmányi György a Wesselényi LC elnöke, átadott egy köszönő oklevelet az alakulás 30. évének megünneplése alkalmával minden jelenlévő klubtagnak és tiszteletbeli tagnak, amelyben megköszönik a tagok sok éves aktivitását és adományaikat.

Akik nem tudtak eljönni, azoknak később kerül átadásra az oklevél.

Az estet vacsorával zárták. A klubelnök a vendéglátó klub nevében megvendégelte a megjelenteket és megköszönte, hogy együtt ünnepelhették ezt a neves évfordulót.

Most is, mint mindig, kérem az ismerőseitek körében hirdessétek az alapítvány részére az 1 % felajánlási lehetőségét.

Az Alapítványt, és vagy a Klubot bátran lehet támogatni pénzadományokkal, abban az esetben, ha a célkitűzéseinkkel egyetértenek.

Lionok a Lionizmusért Alapítvány

  • Cím: 1152 Budapest, Oroszlán u. 76.
  • Adószám:18168190-1-42
  • Bankszámlaszám: 10401093-50526768-86531008
  • Új bankszámlaszám: 10700378-73277598-51100005

Wesselényi Lc.

  • Cím: 1152 Budapest, Oroszlán u. 76.
  • Adószám:18846058-1-42
  • Bankszámlaszám: 12010453-01585865-00100003

Budapest, 2022. 04. 06.

Lions Baráti Üdvözlettel:  

  Pázmányi György

PDG 1996-1997, FB tit. 19-22

Wesselényi Lc. elnöke

Mobil: +3620-925-7222

 Mail: pazmanyi@t-online.hu


Képgaléria


Hogyan lehet Lions Club tag?

A lions klubtagok idejüket és a képességeiket felajánlva segítik, erősítik a közösségeiket. A Lion a jószolgálati munka tapasztalatain keresztül új képességeket szerezhet, tartós barátságokat köthet, találkozhat igazi kihívásokkal, és sokat tanulhat, fejlődhet a feladatok megoldása során.

További információk a belépésről vagy Lépj velünk kapcsolatba